skylt

Vår värld och runtomkring....Idag måste vi alla ta ställning till hur vår värld ska utvecklas. Att börja med det lilla i vår närhet är ett steg.

För att utveckla vår verksamhet och samtidigt tänka på att det ska hålla i längden så har vi valt att bli medlemmar i ett certifierings och rådgivningsprogram vid namn Swedish Welcome. Läs mer om vad vi strävar efter att uppnå till höger.

Lite kort om vårt miljöarbete;

  • Lokala råvaror i restaurang för kortare transport. Här väljer vi ekologiska produkter när vi kan, men prioriterar närproducerat framför ekologiskt långtifrån. Men båda nära och eko är vad vi föredrar.
  • 95% av vår belysning består av ledlampor.
  • I köket tar vi hjälp av induktion vid mindre uppvärmning och försöker tänka på hur vi använder vår utrustning för att minimera elförbrukning.
  • Mikrotrasor vid städning och när rengöringsmedel används är det naturbaserat och ekologiskt.
  • Vattenkranar har fått nya vatten och energibesparande munstycken.
  • Sopsortering. Vi separerar och återvinner glas, plast, metall, papper. Separerar och tar hand om farligt avfall som lysrör, batterier etc.
  • Kompostering. Genom vår kommun sorteras allt matavfall och omvandlas till bioenergi. Vi har i tillägg även vårt eget kretslopp i form av en biokub i vår nyanlagda köksträdgård. Där blir det fin jord som används till odlingen av våra grönsaker och blommor.

---------------------en pågående process.................


 

Swedish Welcome,
hitta fler kvalitetssäkrade boenden och aktiviteter genom att trycka på bilden nedan.

Certifiering

Löften till gäst

Som medlem i Swedish Welcome åtar vi oss att medverka till att uppfylla följande gemensamma vision, kärnvärden och åtaganden.

Vår vision

Sverige är ett världsledande besöksland, fyllt av Swedish Welcome-upplevelser som både gör gästerna nöjda och bidrar till ett hållbart samhälle.

Våra kärnvärden

Välkomnande – Vi gläds åt att ta väl hand om våra gäster och att aktivt informera om vår destination.

Respekt – Vi visar respekt för våra medmänniskor, natur, kultur och traditioner.

Öppenhet – Vi delar med oss av våra utmaningar, framgångar och resultat.

Ärlighet – Vi levererar det vi lovar.

Våra 10 åtaganden

1. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra upplevelsen för våra gäster.
2. Vi informerar tydligt om vår tillgänglighet för personer med särskilda behov.
3. Vi erbjuder en trygg och säker miljö för våra gäster och våra medarbetare.
4. Vi utbildar och involverar våra medarbetare så att vi tillsammans har kompetens och drivkraft att nå vår vision, våra kärnvärden och våra åtaganden.
5. Vi följer lagar och förordningar.
6. Vi bidrar till inkomstmöjligheter och social service på destinationen på ett sätt som gynnar befolkningen, naturen, vår kultur och våra traditioner.
7. Vi sparar på energi och byter från fossil till förnybar sådan och gör oss oberoende av de metaller som är ovanliga i naturen (som t.ex. bly, kadmium, kvicksilver, koppar, silver m fl.).
8. Vi är effektiva i användningen av kemikalier och byter från de som naturen inte kan hantera och som negativt påverkar våra egna hormonella system och växt- och djurlivet, till miljömärkta, biologiskt nedbrytbara alternativ.
9. Vi använder resurser från, och bidrar till, välskött natur och hav så att vi inte överexploaterar och utarmar planetens biologiska mångfald.
10. Vi driver vår verksamhet så att vi bidrar till både det lokala och globala samhällets utveckling och inte till att vi kortsiktigt ökar vårt välstånd på bekostnad av livskvaliteten för dem som lever i utvecklingsländer.