skylt

Konferens och Möten

Ett möte kan ge ett annat resultat om ni lämnar kontoret. I vår trädgård, Gästgifvarevåning eller konferensrum är ni långt från det dagliga tempot.
Gästgifvaregårdens storlek gör att ni med största sannolikhet är de enda här. Måltider och avbrott kan justeras utifrån hur dagen och arbetet avlöper.